АКТУАЛНО

  НВП Нов Завет

От тази година децата завършили курса за ученичество "Най-великото пътуване" ще получават Нов Завет, който съдържа и подбрани истории от Стария Завет. Изданието включва илюстрации сходни с тези в книжката на курса.

Всяка църква, която сформира НВП група, ще получи този Нов Завет за децата, които завършат 12 урока.