АКТУАЛНО

  ВАЖНО - Писмо от Джим Харълсън, Вице-президент на Самаританс пърс, Операция рождествено дете

Скъпи Национален координатор на Самаританс пърс/ОРД,

Надяваме се да сте добре и да знаете, че сте в молитвите ни.

Продължаваме да вървим напред и да се адаптираме чрез силата на Словото и молитва.
Наблюдаваме внимателно ситуацията с вируса КОВИД-19 и нейното влияние върху цялата планета и вашата страна. Моля, вижте картата подготвена от университета „Джон Хопкинс“, която проследява настоящото разпространение на вируса КОВИД-19:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Здравето и безопасността на доброволците и служителите с ОРД е от първостепенна важност. Заради повишеното разпространяване на вируса КОВИД-19 в глобален мащаб е изключително важно националният комитет (НК) да продължи да предоставя силно ръководство. Това не е криза, но препоръките по-долу са израз на голяма предпазливост и загриженост за здравето и безопасността, както и дългосрочната жизненост на служението на ОРД във вашата страна.

  • Силно препоръчваме да отложите всички празници, НВП часове, екипни срещи и обучения за един месец.
  • Молим ви, продължете да поддържате връзка по телефон/имейл/съобщения с вашия национален комитет, супер регионални комитети, регионални комитети, партньори в служението и НВП учители.
  • Молим ви, освободете от митница всички контейнери и материали за служение. Задължително е да го направите.
  • Самаританс пърс ще покрие всички допълнителни разходи за склад и помещения направени в страната ви предвид на тези обстоятелства.
  • Националният комитет ще продължи да ръководи, да поддържа връзка и да предоставя пасторска грижа, където това е възможно.
Бихме искали да ви помолим да разпространите тези препоръки сред вашите супер регионални комитети, регионални комитети, партньори в служението и НВП учители, и да ги осведомите за отлагане на всички събития в следващите 30 дни. Моля, окуражете ги и се помолете с тях.

Самаританс пърс/ОРД ще поддържа връзка, да ви предоставя актуална информация и насоки. Вашият регионален директор ще се обади на всички национални координатори съвсем скоро, за да обсъди с вас това писмо. Моля, продължете да спазвате националните и местни закони и препоръките на вашето Министерство на здравеопазването.

Знайте, че ви обичаме в Господа и се молим за вас в това усилно време.

Библията ни казва: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“ (Филипяни 4:6-7)
Молим ви, свържете се с вашия регионален директор или мениджър, ако имате някакви притеснения или въпроси.
Благодаря ви!

Джим Харълсън,
Вице-президент на Самаританс пърс, Операция рождествено дете