АКТУАЛНО

  ВАЖНО

Скъпи партньори в служението, тази година искаме всеки от вас да изпрати на обучителните срещи и учител(и) за работа с курса "Най-великото пътуване".

Като оргнизатори си запазваме правоти да коригираме одобрените бройки подаръци.

Регистрацията за обученията за обученията е задължителна и започва от 17.09.2019. Молим да попълните имената на хората, които реално планирате да изпратите:
- за ОРД - при 200 подаръка - 1 човек; 0т 200 - 400 - 2 души;
- за НВП - 1 или 2 учители.