АКТУАЛНО

  Ако за 2015 година сте подали талона си по пощата или по имейл

Ако за 2015 година сте подали талона си по пощата или по имейл, ние административно сме ви го въвели в сайта на орд. За да си попълните отчета, тъй като вече всичко става на сайта, е нужно да направите следното:
1. Регистрирайте се тук: http://ordbg.org/register/register
2. Изпратете писмо на  webmaster@ordbg.org, че с тази регистрация искате да попълните талон изпратен през 2015 от името на .............
3. Нашият администратор на сайта ще свърже регистрацията ви с този талон.
4.  След 1 ден ще можете да влезете и да си попълните отчета.