АКТУАЛНО

  Представяне на благовестието (PPT)


На сайта ни, в подменю "Изтегли - ОРД", вече можете да намерите PPT презентация с представяне на благовестието. Ако изберете "Presenter view", ще виждате и текста към всеки слайд.