АКТУАЛНО

  Регистрация за среща

Ако участвате в проекта тази година, от днес можете да влезете с потребителското си име и парола, за да регистрирате представители за една от четирите обучителни срещи, които сме планирали.

Моля, помнете, че до 200 одобрени кутии можете да изпратите 1 представител за ОРД срещата, а до 400 одобрени кутии -- 2 представители.

За НВП препоръчваме да изпратите 2 или повече учители (ако имате повече места, на които искате да организирате курса).

Запишете имената на представителите, които ще изпратите на срещите. При промяна на участниците, нека носят пълномощно с подпис и печат.

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА НИ НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В СРЕЩА И СЛЕДОВАТЕЛНО В ПРОЕКТА ТАЗИ ГОДИНА.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 2 ОКТОМВРИ.