АКТУАЛНО

  краен срок за подаване на ОРД талони

Тази година всички одобрени партньори в служението е нужно да изпратят по 1 или 2 учители, които да бъдат обучени да работят с курса НВП. Като организатори си запазваме правото на корекция на вече одобрените бройки подаръци.
Регистрацията за обучителните срещи ще бъде отворена от 17.09.2019 и е задължителна с имената на хората, които ще изпратите на обученията.